Scroll Top

integraal kindcentrum
Een gloednieuw integraal kindcentrum in Arnhem Elderveld.

In ons prachtige nieuwe gebouw werken wij iedere dag, samen met onze partners, hard aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Het kindcentrum bestaat uit onze basisschool met modern, eigenzinnig onderwijs, onze peutergroep de Wildebras (SPA) en onze buitenschoolse opvang De Ruimte (SKAR).

Op deze site vind je informatie waardoor je een beeld krijgt van de school en het kindcentrum. Maar IKC De Klimboom moet je zelf beleven! Neem vooral telefonisch of per mail contact op voor een echte kennismaking met onze prachtige school!

 

 

Het kindcentrum

onderwijs (Demo)
Onderwijs
Wij zijn een dynamische, creatieve en vooruitstrevende school. Leren en ontwikkelen staat iedere dag voor zowel leerlingen als medewerkers centraal; we hebben een constante focus op ontwikkelen en verbeteren.
Ambitieus
Ambitieus en eigentijds
We gaan uit van gelijke kansen en mogelijkheden voor al onze kinderen.
We geloven dat kinderen alles kunnen leren, wanneer de basis goed wordt aangeleerd.
vernieuwend (Demo)
Ruimdenkend, veilig en creatief
Bij ons leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.
ouders (Demo)
Samen
Bij ons doet iedereen ertoe. We leren en werken samen. Niet alleen de kinderen en medewerkers, maar ook onze ouders en samenwerkingspartners betrekken wij actief bij de ontwikkeling en het leren van onze leerlingen.
Peutercentrum (Demo)
Peutercentrum
Ons peutercentrum is een plek om spelend te leren en te ontwikkelen. Elk kind doet dat op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Door de integrale samenwerking met school kunnen kinderen vloeiend doorstromen naar het onderwijs als zij 4 jaar zijn.
voorschoolse (Demo)
Voor-en naschoolse opvang
Tijdens de voorschoolse en naschoolse opvang creëren we een warme sfeer waarin ieder kind zichzelf kan zijn. We geven kinderen de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Initiatief te nemen, een keer te vallen en weer op te staan. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. 

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl