Scroll Top

Ouderbetrokkenheid

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het succes van hun kind op school. Op onze school worden ouders actief betrokken en dragen de ouders actief bij op verschillende manieren. Een grote groep ouders is actief in de Activiteitencommissie, en in de Medezeggenschapsraad praten ouders mee over de visie en het beleid van IKC De Klimboom.

Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar een ‘Over de Vloer’. Dit zijn avonden waarop wij samen met ouders terug en vooruit kijken naar ontwikkelingen op onze school.

Hiernaast organiseren we ‘Kijken op de Vloer’, een avond waarop onze leerlingen aan ouders en belangstellenden hun (creatief) werk tentoonstellen. Tot slot vragen wij ouders maandelijks ‘De Vloer op’. Op deze momenten komen ouders tijdens schooltijd de Vloer van hun kind op en kunnen het onderwijs van hun kind op deze manier zelf beleven.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school.

Als bepaalde punten je als ouder opvallen die schoolbreed van belang kunnen zijn, deel dit dan met ons! Zo zorgen we samen voor een school waar ouders en leerkrachten actief bijdragen aan een prettige school met een veilige leeromgeving. Je kunt een mail sturen of ons persoonlijk spreken. Als je wilt, blijft je bijdrage anoniem.
Mail: mr.ikcdeklimboom@floresonderwijs.nl

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een grote groep actief betrokken ouders. De AC denkt mee en organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de school en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De AC vergadert 5 keer per jaar.
Ac.ikcdeklimboom@floresonderwijs.nl

Documenten

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl