Praktisch

Schooltijden

Maandag 8.30 – 14.45 uur
Dinsdag 8.30 – 14.45 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.45 uur
Vrijdag groep 1-4: 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag groep 5-8: 8.30 – 14.45 uur

Onze lessen starten om 8:30 uur.

Formulieren

Aanmeldingsformulier
Spreekt onze school je aan? Meld je kind via dit formulier aan

Verlofformulier
Gebruik dit formulier om een vrije dag voor je kind aan te vragen buiten de reguliere vakantie- of feestdagen om

Jaarrooster 2020-2021
Alle belangrijke data voor dit schooljaar

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021

Pasen: 5 april 2021

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021

Pinksteren: 24 mei 2021

Zomervakantie: 23 juli t/m 5 september 2021

Documenten

Zorgplan 2019-2020
Beschrijft wat je van de school kan verwachten in de basisondersteuning en wanneer jouw kind meer aandacht nodig heeft. Met wie we dat invullen lees je in het: Schoolondersteuningsplan 2019-2020

Schoolgids 2019-2020 Beschrijft praktische informatie over de school.

Schoolveiligheidsplan
Het volledige plan hoe wij veiligheid garanderen voor onze leerkrachten en leerlingen. Waaronder pesten op school en verkeersveiligheid

Studiedagen

Studiedagen Vloer 1,2,3 en 4 (groepen 1 t/m 8):

18 november 2020

13 januari 2021

3 maart 2021

6 april 2021

7 april 2021

16 juni 2021

 

Ouderinformatieavonden:

10 september 2020

10 maart 2021

Vrije middagen

De vrijdag voor de kerstvakantie zijn alle leerlingen van Vloer 1,2,3,4 uit om 12.00u

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen van Vloer 1,2,3,4 uit om 12.00u

De vrijdag voor de zomervakantie zijn alle leerlingen van Vloer 1,2,3,4 uit om 12.00u

 

Aanvragen verlof

Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor je je kind niet naar school wilt laten gaan buiten de schoolvakanties om. Alle kinderen in Nederland hebben leerrecht en leerplicht. Voor het aanvragen van ‘extra verlof’ zijn afspraken gemaakt waaraan alle ouders en scholen zich dienen te houden. Meer informatie kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Indien je verlof wilt aanvragen kun je het formulier vrijstelling schoolbezoek (verlofformulier) invullen en inleveren bij de schoolleiding. Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verlof ontvang je bericht van de directeur.

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl