Praktisch

Schooltijden

Maandag 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 8.30 – 14.00 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Alle Vloeren verzamelen 10 minuten voor aanvang van de lessen op het plein en lopen samen met de leerkrachten naar binnen.

Formulieren

Aanmeldingsformulier
Spreekt onze school je aan? Meld je kind via dit formulier aan

Verlofformulier
Gebruik dit formulier om een vrije dag voor je kind aan te vragen buiten de reguliere vakantie- of feestdagen om

Vakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Meivakantie incl. Koningsdag 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag en Vrijdag erna 18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Documenten

Zorgplan 2019-2020
Beschrijft wat je van de school kan verwachten in de basisondersteuning en wanneer jouw kind meer aandacht nodig heeft. Met wie we dat invullen lees je in het: Schoolondersteuningsprofiel SOP IKC de Klimboom 2019 2023

Schoolgids 2022-2023 IKC De Klimboom Beschrijft praktische informatie over de school.

Schoolveiligheidsplan
Het volledige plan hoe wij veiligheid garanderen voor onze leerkrachten en leerlingen. Waaronder pesten op school en verkeersveiligheid

Studiedagen 2022-2023

Woensdag 9 november 2022
Maandag 9 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023 voor de kinderen van Vloer 1 en Vloer 3
Woensdag 15 februari 2023 voor de kinderen van Vloer 2 en Vloer 4
Woensdag 8 maart 2023
Dinsdag 11 april 2023
Woensdag 17 mei 2023
Vrijdag 30 juni 2023

 

Vrije middagen

De vrijdag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle leerlingen van Vloer 1,2,3,4 uit om 12.00u

Ouderinformatieavonden

20 september 2022
15 maart 2023

Kijkmiddagen

Kijkmiddagen zijn momenten in het jaar dat je op een voor jouw passende tijd tussen 16.30u en 18.00u samen met je kind op school komt om werk van jouw kind en de andere kinderen op school te bekijken. De kinderen presenteren hun werk op alle vakgebieden, vertellen daar zelf over en geven een rondleiding door de school. Ook de leerkrachten zijn uiteraard aanwezig. De middagen starten om 16.30u en eindigen rond 18.00u.
De data:
2 november 2022
1 juni 2023

Aanvragen verlof

Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor je je kind niet naar school wilt laten gaan buiten de schoolvakanties om. Alle kinderen in Nederland hebben leerrecht en leerplicht. Voor het aanvragen van ‘extra verlof’ zijn afspraken gemaakt waaraan alle ouders en scholen zich dienen te houden. Meer informatie kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Indien je verlof wilt aanvragen kun je het formulier vrijstelling schoolbezoek (verlofformulier) invullen en inleveren bij de schoolleiding. Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verlof ontvang je bericht van de directeur.

 

Privacyverklaring Flores Onderwijs 

IKC De Klimboom is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs. Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten je hebt ten aanzien van de gegevens van je kind(eren) kun je teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl