Scroll Top

Vernieuwend eigentijds onderwijs

IKC De Klimboom heeft een ambitieuze missie. De leerkrachten gaan ervan uit dat kinderen alles kunnen leren, wanneer de basis goed wordt aangeleerd. Hun uitgangspunt is dat na goede instructie van de leerkracht, kinderen letterlijk ruimte nodig hebben binnen een rijke leeromgeving, om zelf initiatieven te nemen en keuzes te maken. Binnen de creatieve leergemeenschap die IKC De Klimboom is, krijgen kinderen de ruimte en het vertrouwen op alle vlak te leren: aan de fundamentele vakken (taal en rekenen), aan het leren over zichzelf (persoonsvorming). En over zichzelf, anderen en de wereld om zich heen (burgerschapsvorming). Het nieuwe gebouw is hier volledig op ingericht. Alle ruimte wordt benut voor het onderwijs: er zijn geen loze gangen, alleen plekken om te leren.

Vloeren

Binnen IKC De Klimboom wordt gewerkt met ‘Vloeren’. Iedere Vloer heeft een eigen onderwijsruimte. Op elke Vloer is één standaard lokaal aanwezig. De rest van de Vloer is open en door meubilair voorzien van verschillende hoeken waarin verschillende onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Elke vloer kent, zodra de school volgroeid is, 70 tot 90 leerlingen, begeleid door drie tot vijf leerkrachten, een onderwijsassistent, academische studenten en pedagogisch medewerkers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de groep kinderen. Iedere leerkracht is mentor van een groep kinderen en heeft daarnaast een eigen expertise, op rekenen, taal, lezen of wereldoriëntatie/kunst&cultuur. De leerkracht geeft instructie binnen dit vakgebied aan alle leerlingen van de Vloer (die dan zijn verdeeld in verschillende instructiegroepen). De leerkrachten zien dus alle leerlingen van de Vloer en dragen zo, vanuit hun eigen vakgebied, bij aan de ontwikkeling van ieder kind. De gedeelde verantwoordelijkheid van deze groep professionals maakt dat er meerdere ogen gericht zijn op ieder kind zodat zij alle kinderen nog beter kunnen volgen in hun ontwikkeling. Kinderen werken met eigen planningen en verwerken de leerstof na de instructie zelfstandig. Zij kiezen daarbij hun eigen werkplek en bepalen zelf of zij alleen dan wel samen willen werken en zo ja met wie. Zelfstandig leren kunnen kinderen niet vanzelf, maar kunnen zij wel leren. Vanaf Vloer 1 en 2 (groep 1 t/m4) zijn we hier al mee bezig. Dit wordt begeleid uitgebouwd richting Vloer 3 en 4 (groepen 5 t/m 8). In de middagen werken kinderen vooral binnen onze zelf ontwikkelde leerlijn kunst/cultuur/wereldoriëntatie aan projecten. Zij doen onderzoek, verdiepen zich in thema’s en verwerken dit middels een van de kunstdisciplines (2D/3D, fotografie, bouwkunde, dans, theater, muziek etc.) Ook zijn er natuurlijk dagen waarop gym wordt gegeven door onze vakleerkracht of leren we ‘buiten’.

Op IKC De Klimboom gaan we geregeld de school uit op excursie omdat we geloven dat ook in de omgeving van de school veel te leren is voor kinderen.

Wij zien dat kinderen door onze manier van werken heel betrokken zijn bij hun eigen leren en bij hun school. Zij storten zich op wat ze willen en moeten doen die dag en hebben zelf een goed beeld van wat er van hen wordt verwacht. Kinderen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces.

De ouders van de vloer van groep 7 en 8 vertellen ons dat onze manier van werken ook een hele mooie voorbereiding is op de middelbare school.

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl