Scroll Top

Voor- en Naschoolse opvang

Bij De Ruimte van SKAR kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Onze belangrijkste taak is daaraan bij te dragen. Dit doen we door een warme sfeer te creëren waarin ieder kind zichzelf kan zijn en door hun nieuwsgierigheid te prikkelen in een uitdagende omgeving. We geven kinderen de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen en samen te lachen. Een keer te vallen en weer op te staan. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren.

De buitenschoolse opvang (BSO) biedt zowel voorschoolse opvang (VSO) als naschoolse opvang (NSO). Daarnaast verzorgen wij hele dagen opvang tijdens de studiedagen en vakanties.

De voorschoolse opvang kun je inkopen vanaf 07.00 tot 08.30 uur of vanaf 07.30 tot 08.30 uur. De opvang vanaf 07.00 uur is inclusief ontbijt. Als jouw kind om 07.30 komt gaan wij er van uit dat hij/zij thuis ontbeten heeft. Vanaf  08.15 uur brengen wij alle kinderen naar de verschillende scholen / klassen.

Studiedagen

Als er een studiedag is op school zorgen wij dat jouw kind de hele dag bij ons terecht kan. Je kunt deze dag minimaal 1 week voor opvangdatum aanvragen in het ouderportaal.

Vakantiedagen

Ook tijdens alle vakanties zijn wij hele dagen open van 7.00 / 07.30 tot 18.30 uur. Wij bieden in die weken een vakantieprogramma aan. Dagelijks vinden er leuke activiteiten plaats op locatie of we gaan op stap. Je wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld door middel van een vakantieflyer die je via het ouderportaal ontvangt.

Mocht je enkel behoefte hebben aan vakantieopvang dan is het mogelijk ook losse dagen in te kopen.

Het inkopen van dagen of het inschrijven voor VSO of NSO kun je regelen via kinderopvang SKAR (www.kinderopvangskar.nl) of 0900 2357257.

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl