Scroll Top

Onderwijs

IKC De Klimboom is een dynamische, vooruitstrevende school. Leren en ontwikkelen staat iedere dag voor zowel leerlingen als medewerkers centraal; we hebben een constante focus op ontwikkelen en verbeteren. Iedere dag werken we hard aan het behalen van onze ambities. We willen een school zijn waar door leerlingen, medewerkers en ouders samen gewerkt wordt ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

Binnen de kaders van nu werken we aan kennis, vaardigheden en (leer)houding die kinderen nodig hebben voor nu en later. Het onderwijsaanbod op IKC De Klimboom gaat uit van kansengelijkheid en mogelijkheden voor ieder kind. Dit vertalen wij naar expliciete instructies voor alle leerlingen, waardoor we zorgen voor een gelijk aanbod aan kennis voor ieder kind. Wij werken dus specifiek niet met niveaugroepen. Wij geloven dat ieder kind alles kan leren.

IKC De Klimboom profileert zich met een kunst- en cultuurprofiel. Wij integreren kunst&cultuur met wereldoriëntatie vanuit onze visie op burgerschapsvorming. We begeleiden kinderen in het zich bewust te worden van hun eigen talenten, interesses en ontwikkelpunten. Op IKC De Klimboom leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben. Leerlingen leren verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor/in hun leerproces, en voor zichzelf en naar anderen.

Het onderwijsconcept van IKC De Klimboom biedt ruimte aan kinderen om eigen initiatieven te nemen en doet een beroep op zelfstandig en actief leren van kinderen. Wij vinden het van belang dat binnen ons onderwijs de natuurlijke nieuwsgierigheid en het creërend vermogen van kinderen blijvend wordt gestimuleerd en kinderen werkelijk betrokken zijn bij het leren. Het onderwijs wordt in een veilige, inspirerende en gestructureerde leeromgeving aangeboden. Onze onderwijsvisie baseren wij op onze kernwaarden:

Samen: iedereen doet er toe en we leren en werken samen
Ontwikkelen: groeien staat centraal. Alles is leren en van alles kan worden geleerd
Mogelijkheden: alle leerlingen krijgen gelijke kansen, worden uitgedaagd, en krijgen ruimte om te     ontdekken
Betrokkenheid: alle leerlingen worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om initiatieven te nemen, vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit.
Veiligheid: iedereen kan en mag zichzelf zijn, iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, we bieden een duidelijke structuur waarin verwachtingen voor iedereen duidelijk zijn

Het team

Corine van Bers, Simon Wezendonk, Bas Vendrig, Rik Verhees, Simone Schennink, Yvette Middel, Marloes Hendriks, Marian Ruding, Thomas den Hertog, Eveline Andringa, Martin Bokx, Nina Jongedijk, Judith Herbrink, Tom van der Hijden, Anthe Wormskamp, Sofie Cornelissen, Rico Kreijne, Jitka van Soest, Marga Elings, Andries Beeftink, Angelique van Dijk, Yolande van Almelo, Mette Spruit

Team- en dagelijkse ondersteuning: Truus van Wijnen, stagiaires PWPO, Stagiaires Rijnijssel College en vele betrokken ouders

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl